اطلاعیه شماره ۳

     بدینوسیله به اطلاع کلیه بازاریابان و همکاران محترم سپهرگان می رساند که فعالیت این مجموعه در جهت پشتیبانی و اشتغالزایی بر اساس مجوزات اخذ شده از وزارتخانه های کار و ارشاد، در راستای حمایت از مشاغل خانگی بوده و طرح سود دهی در اعطای پورسانت فقط بصورت مستقیم از شرکت به بازاریابان و مدیران فروش ( تنها در یک سطح ) انجام می پذیرد.

لازم به توضیح است؛ هیچگونه فعالیت و اعطای پورسانت بصورت شبکه ای  در این طرح انجام نمی پذیرد      

        .سپهرگان . . مشاغل  خانگی . اشتغال پایدار