اطلاعیه شماره 2

به اطلاع کلیه بازاریابان و کاربران محترم سایت میرساند:بنا بر آخرین تصمیمات مدیریت سپهرگان؛ از این پس بازاریابانی که تمایل به خریدهای عمده جهت مغازه ها یا بنکداری های مواد غذایی دارند از تخفیفات مخصوص برخوردار خواهند شد.لازم به ذکر است سفارشات 400 کیلوگرم به بالا از مزایای این طرح برخوردار خواهند بود.خاطر نشان می شود؛ بابت هر کیلوگرم خرید مبلغ: 10.000 ریال به عنوان تخفیف منظور می گردد

مثال


        وزن نهایی سفارش 420 کیلوگرم

420x10.000= 4.200.000 تخفیف